İlahiyat Fakültesi Dersleri ve Kredi Sayıları

Anasayfa I Akademik Kadro I Dersler ve Ders Tanımları | Programla İlgili Bilgiler


BİRİNCİ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1 ATA 121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
2 TRD121 Türk Dili I 2 0 2 2
3 YDAR 101 Arapça I 8 0 8 10
4 YDEN 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
5 İLH 101 Kur'an Okuma ve Tecvid I 2 0 2 4
6 İLH 102 Siyer 2 0 2 3
7 İLH 103 Hadis Tarihi 2 0 2 4
8 İLH 104 İslam İnanç Esasları 2 0 2 3
Toplam   22 0 22 30

 
İKİNCİ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1 ATA 122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
2 TRD 122 Türk Dili II 2 0 2 2
3 YDAR 102 Arapça II 6 0 6 4
4 YDEN 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
5 İLH 111 Kur'an Okuma ve Tecvid II 2 0 2 4
6 İLH 115 Hadis Usulü 2 0 2 3
7 İLH 116 Tefsir Tarihi 2 0 2 6
8 İLH 117 İslam İbadet Esasları 2 0 2 3
9 İLH 118 İslam Tarihi I 2 0 2 4
TOPLAM   22 0 22 30

 
ÜÇÜNCÜ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1 YDAR 201 Arapça III 4 0 4 5
2 İLH 201 Kur'an Okuma ve Tecvid III 2 0 2 4
3 İLH 202 Tefsir Usulü 2 0 2 5
4 İLH 203 Türk Din Musikisi (Nazariyat) 2 0 2 3
5 İLH 204 Hadis I 4 0 4 5
6 İLH 205 Mantık 2 0 2 2
7 İLH 206 Din Psikolojisi 2 0 2 3
8 İLH 208 İslam Tarihi II 2 0 2 3
TOPLAM   20 0 20 30

 
DÖRDÜNCÜ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1 YDAR 202 Arapça IV 2 0 2 3
2 İLH 211 Kur'an Okuma ve Tecvid IV 2 0 2 4
3 İLH 214 Hadis II 2 0 2 3
4 İLH 217 İslam Hukuk Usulü I 2 0 2 4
5 İLH 219 Tefsir I 4 0 4 6
6 İLH 220 Din Sosyolojisi 2 0 2 3
7 İLH 221 Kelam Tarihi 2 0 2 2
8 İLH 222 Türk İslam Edebiyatı 2 0 2 3
9 İLH 223 İslam Sanatları Tarihi 2 0 2 2
TOPLAM   20 0 20 30

 
BEŞİNCİ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Tefsir II 2 0 2 4
2   Sistematik Kelam I 4 0 4 4
3   İslam Hukuku Usulü II 2 0 2 4
4   Felsefe Tarihi 2 0 2 5
5   Tasavvuf I 2 0 2 4
6   Kur'an Okuma ve Tecvid V 2 0 2 3
7   İslam Medeniyeti Tarihi 2 0 2 2
8   Seçimlik Ders - 1 2 0 2 2
9   Seçimlik Ders - 2 2 0 2 2
TOPLAM   20 0 20 30

 
ALTINCI YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Kur'an Okuma ve Tecvid VI 2 0 2 4
2   Sistematik Kelam II 2 0 2 3
3   İslam Hukuku I 4 0 4 6
4   Tasavvuf II 2 0 2 3
5   İslam Felsefesi Tarihi 4 0 4 6
6   İslam Mezhepleri Tarihi 2 0 2 4
7   Seçimlik Ders - 3 2 0 2 2
8   Seçimlik Ders - 4 2 0 2 2
TOPLAM   20 0 20 30

 
YEDİNCİ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 2 0 2 4
2   Din Eğitimi 2 0 2 2
3   Hitabet ve Mesleki Uygulama 2 0 2 6
4   İslam Hukuku II 4 0 4 8
5   Kur'an Okuma ve Tecvid VII 2 0 2 6
6   Seçimlik Ders - 5 2 0 2 2
7   Seçimlik Ders - 6 2 0 2 2
TOPLAM   16 0 16 30

 
SEKİZİNCİ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Dinler Tarihi 4 0 4 6
2   Din Felsefesi 2 0 2 6
3   Kur'an Okuma ve Tecvid VIII 2 0 2 6
4   Bitirme Ödevi 2 0 2 8
5   Seçimlik Ders - 7 2 0 2 2
6   Seçimlik Ders - 8 2 0 2 2
TOPLAM   14 0 14 30

 
S1,2: 5. YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Osmanlı Tarihi 2 0 2 2
2   Arap Dili Belagatı 2 0 2 2
3   Tasavvuf Musikisi 2 0 2 2
4   Osmanlı Türkçesi 2 0 2 2
TOPLAM   8 0 8 8

 
S3,4: 6. YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Tefsir Metinleri 2 0 2 2
2   Batıda İslam Araştırmaları 2 0 2 2
3   Hüsn-i Hat 2 0 2 2
4   Günümüz Felsefe Akımları 2 0 2 2
TOPLAM   8 0 8 8

 
S5,6: 7. YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik 2 0 2 2
2   Karşılaştırmalı Dinler 2 0 2 2
3   Din Psikolojisinin problemleri 2 0 2 2
4   Çağdaş Mistik Akımlar 2 0 2 2
5   Hadis Tenkit Metotları 2 0 2 2
TOPLAM   10 0 10 10

 
S7,8: 8. YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Günümüz Fıkıh Problemleri 2 0 2 2
2   Çağdaş Türk Düşüncesi 2 0 2 2
3   Günümüz Hadis Problemleri 2 0 2 2
4   Yaşayan Dünya Dinleri 2 0 2 2
5   Türk Kelamcıları 2 0 2 2
TOPLAM   10 0 10 10

 
 

Geri Dön

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation