İlahiyat Fakültesi Dersleri ve Kredi Sayıları

Anasayfa I Akademik Kadro I Dersler ve Ders Tanımları | Programla İlgili Bilgiler


BİRİNCİ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1 ATA 121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
2 TRD121 Türk Dili I 2 0 2 2
3 YDAR 101 Arapça I 8 0 8 10
4 YDEN 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
5 İLH 101 Kur'an Okuma ve Tecvid I 2 0 2 4
6 İLH 102 Siyer 2 0 2 3
7 İLH 103 Hadis Tarihi 2 0 2 4
8 İLH 104 İslam İnanç Esasları 2 0 2 3
Toplam   22 0 22 30

 
İKİNCİ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1 ATA 122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
2 TRD 122 Türk Dili II 2 0 2 2
3 YDAR 102 Arapça II 6 0 6 4
4 YDEN 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
5 İLH 111 Kur'an Okuma ve Tecvid II 2 0 2 4
6 İLH 115 Hadis Usulü 2 0 2 3
7 İLH 116 Tefsir Tarihi 2 0 2 6
8 İLH 117 İslam İbadet Esasları 2 0 2 3
9 İLH 118 İslam Tarihi I 2 0 2 4
TOPLAM   22 0 22 30

 
ÜÇÜNCÜ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1 YDAR 201 Arapça III 4 0 4 5
2 İLH 201 Kur'an Okuma ve Tecvid III 2 0 2 4
3 İLH 202 Tefsir Usulü 2 0 2 5
4 İLH 203 Türk Din Musikisi (Nazariyat) 2 0 2 3
5 İLH 204 Hadis I 4 0 4 5
6 İLH 205 Mantık 2 0 2 2
7 İLH 206 Din Psikolojisi 2 0 2 3
8 İLH 208 İslam Tarihi II 2 0 2 3
TOPLAM   20 0 20 30

 
DÖRDÜNCÜ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1 YDAR 202 Arapça IV 2 0 2 3
2 İLH 211 Kur'an Okuma ve Tecvid IV 2 0 2 4
3 İLH 214 Hadis II 2 0 2 3
4 İLH 217 İslam Hukuk Usulü I 2 0 2 4
5 İLH 219 Tefsir I 4 0 4 6
6 İLH 220 Din Sosyolojisi 2 0 2 3
7 İLH 221 Kelam Tarihi 2 0 2 2
8 İLH 222 Türk İslam Edebiyatı 2 0 2 3
9 İLH 223 İslam Sanatları Tarihi 2 0 2 2
TOPLAM   20 0 20 30

 
BEŞİNCİ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Tefsir II 2 0 2 4
2   Sistematik Kelam I 4 0 4 4
3   İslam Hukuku Usulü II 2 0 2 4
4   Felsefe Tarihi 2 0 2 5
5   Tasavvuf I 2 0 2 4
6   Kur'an Okuma ve Tecvid V 2 0 2 3
7   İslam Medeniyeti Tarihi 2 0 2 2
8   Seçimlik Ders - 1 2 0 2 2
9   Seçimlik Ders - 2 2 0 2 2
TOPLAM   20 0 20 30

 
ALTINCI YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Kur'an Okuma ve Tecvid VI 2 0 2 4
2   Sistematik Kelam II 2 0 2 3
3   İslam Hukuku I 4 0 4 6
4   Tasavvuf II 2 0 2 3
5   İslam Felsefesi Tarihi 4 0 4 6
6   İslam Mezhepleri Tarihi 2 0 2 4
7   Seçimlik Ders - 3 2 0 2 2
8   Seçimlik Ders - 4 2 0 2 2
TOPLAM   20 0 20 30

 
YEDİNCİ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 2 0 2 4
2   Din Eğitimi 2 0 2 2
3   Hitabet ve Mesleki Uygulama 2 0 2 6
4   İslam Hukuku II 4 0 4 8
5   Kur'an Okuma ve Tecvid VII 2 0 2 6
6   Seçimlik Ders - 5 2 0 2 2
7   Seçimlik Ders - 6 2 0 2 2
TOPLAM   16 0 16 30

 
SEKİZİNCİ YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Dinler Tarihi 4 0 4 6
2   Din Felsefesi 2 0 2 6
3   Kur'an Okuma ve Tecvid VIII 2 0 2 6
4   Bitirme Ödevi 2 0 2 8
5   Seçimlik Ders - 7 2 0 2 2
6   Seçimlik Ders - 8 2 0 2 2
TOPLAM   14 0 14 30

 
S1,2: 5. YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Osmanlı Tarihi 2 0 2 2
2   Arap Dili Belagatı 2 0 2 2
3   Tasavvuf Musikisi 2 0 2 2
4   Osmanlı Türkçesi 2 0 2 2
TOPLAM   8 0 8 8

 
S3,4: 6. YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Tefsir Metinleri 2 0 2 2
2   Batıda İslam Araştırmaları 2 0 2 2
3   Hüsn-i Hat 2 0 2 2
4   Günümüz Felsefe Akımları 2 0 2 2
TOPLAM   8 0 8 8

 
S5,6: 7. YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik 2 0 2 2
2   Karşılaştırmalı Dinler 2 0 2 2
3   Din Psikolojisinin problemleri 2 0 2 2
4   Çağdaş Mistik Akımlar 2 0 2 2
5   Hadis Tenkit Metotları 2 0 2 2
TOPLAM   10 0 10 10

 
S7,8: 8. YARIYIL

No Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
1   Günümüz Fıkıh Problemleri 2 0 2 2
2   Çağdaş Türk Düşüncesi 2 0 2 2
3   Günümüz Hadis Problemleri 2 0 2 2
4   Yaşayan Dünya Dinleri 2 0 2 2
5   Türk Kelamcıları 2 0 2 2
TOPLAM   10 0 10 10

 
 

Geri Dön

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi