İşletme Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler

İşletme Bölümü mezunlar listesi için tıklayınız.

Bölüm Başkanın Mesajı

Değerli öğrenciler,

Yakın Doğu Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nün amacı uluslararası düzeyde çağdaş lisans eğitimi vermektedir. Bölüm, dinamik ve rekabetçi çevrede bulunan işletmelerin çağdaş eğitim odaklı faaliyetlerini yürütme amacını güdmektedir. Ayrıca, gelişen, değişen ve küreselleşen dünyada modern işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde vermektedir. Bölümümüzün Fakültemiz’de bulunan diğer bölümlerle sürekli etkileşim halinde olması onun ayrıcalıklı özellikleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda İşletme Yönetimi Bölümü’nın amacı profesyonel iş ortamının aradığı niteliklerde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, iyi derecede İngilizce bilen, problem çözme yeteneğine sahip, analitik ve hızlı düşünebilen, doğru kararlar verebilen ve bu kararları doğru şekilde uygulayabilen, liderlik özelliklerine sahip, pazarlama, satış, insan kaynakları, finans, ve üretim gibi alanlarda uzmanlaşmış, gelişen ve küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen, geleceğin yöneticilerini/işletmecilerini yetiştirmektedir.

Bölüm lisans programı yönetim-organizyason, iktisat, finans, muhasebe, pazarlama, üretim, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarına yönelik dersleri içermektedir. Öğrenciler bu dersler ilk altı yarıyılda almaktadılar. Programa eklenen çok sayıda seçmeli dersle öğrencilerin bireysel tercihlerine ve ilgi alanlarına göre uzmanlaşmaya yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.
İşletme Yönetimi Bölümünden dört yıllık lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler her türlü işletmelerde iş bulma olanağına sahiptirler. İster kamu, ister ozel sektör, bankalarda, danışmalık firmalarında, finans, satış, yönetim, insan kaynakları, üretim ve pazarlama alandarda olsun, işletmelerde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışma olanağını yakalayabilirler.

Sevgili öğrenciler, Yakın Doğu ailesine hoş geldiniz!

Yrd.Doç.Dr.Şerife Zihni Eyüpoğlu

Amaçlar ve Hedefler
İşletme Bölümü, klasik ve modern bilgiyi özümsemiş, işletme konusunda rasyonel düşünme ve karar verme araçlarıyla donatılmış, her türlü işletme, endüstri ve hizmet kesiminde çalışabilecek etkin ve verimli elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

İş Olanakları
İşletme Bölümü mezunları, sanayi ve ticaret işletmeleri, bankalar, sigorta şirketleri gibi çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında üst düzey yöneticileri ve girişimci sıfatıyla iş olanaklarına sahiptirler.

Bölüm Olanakları
İşletme Bölümün’de, İktisat, Davranış Bilimi, Hukuk, Sayısal Analiz, İstatistik, Yöneylem Araştırması, Uluslararası Finans-İşletmecilik ve Bilgisayar dersleriyle işletme alan derslerinin birlikte yürütüldüğü, teorik, pratik ve örnek olay (case) metodlarıyla desteklenen etkin ve verimli bir program izlenmektedir.

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation