İngilizce Öğretmenliği – ELT

Fakülte Sayfası | Dersler | Yararlı Linkler

İngilizce Öğretmenliği mezunlar listesi için tıklayınız.

İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
Bir akademik döneme daha her zamankinden daha fazla bir arzu ve verimli olma genel dürtüsüyle başlıyoruz. Baştan beri ilke edindiğimiz nitelikli öğrenme, öğretme ve araştırma belgisi, bilim ve sanata olan sonsuz inancımızla, sizlere daha da başarılı olacağınız en iyi ortamları sunmak için her türlü akademik hazırlığı yapmış bulunmaktayız. Öğrenmenin etkililiğinin ve başarısının, öğrencilere aktarılan edilgen bilginin niceliği olmadığını, önemli olan öğrenenlerin kendi bilgilerini oluşturabileceği, sınayabileceği ve sonuçta analiz, sentez ve değerlendirme yapabileceği nitelikli bilgi ortam ve seçeneklerinin kendilerine sunulması olduğunu biliyorsunuz. Bilginin dinamizmi, değişim ve üretim potansiyeliyle başa çıkabilecek becerileri sizlere kazandırmak en önem verdiğimiz amaçlarımızdan biridir. Sizlerin de bu becerileri en uygun zaman ve mekânda kullanabilme yetisine erişmenin bilinciyle her an hareket ettiğinizi biliyorum. Bu hususta da en başarılı sizlerin olacağından eminim. Sevgili öğrenciler, sizlerin de çok iyi bildiği gibi Bölüm olarak, öğrenme merkezli eğitime, bilimsel araştırmaya, öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki etkili akademik iletişime, yüksek öğrenci motivasyonuna, İdari ve akademik konularda takım çalışmasına, öz değerlendirmesinin (Ders/öğrenci/öğretim elamanı) düzenli olarak yapılmasına, ders içeriklerinin esnek ve dinamik olmasına, iletişim dilinin sınıf içi ve dışında İngilizce olmasına, müfredat dışı etkinliklerin verilen eğitimle içselleştirilmesine, yeni düşünce ve yaklaşımlara davetkâr olunmasına ve akademik çeşitliliğe çok büyük önem vermekteyiz. Bunlar bizlerin “sine qua non” ları olduğunu ve bütün gücümüzle bunlara bağlı olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim.
Sevgili öğrenciler, İngilizceyi öğrenmek ve etkili kullanmak bir çeşitlilik ve avantajın ötesinde artık yaşamsal bir zorunluluktur. Dünyanın en zengin dillerinden biri olan, hazinesinde bir milyon kelimeyi barındıran bu dili etkili kullanmak sizlerin dünyaya bakışınızı değiştirecek, her şeye daha geniş bir açıdan bakmanıza ve olanları daha iyi anlamınıza neden olacaktır. Öğrendiğiniz her kelime zihninizde farklı kavramlar oluşturmanıza yarayacak, dünyaya ilişkin değerlendirmelerinizin daha fazla geçerli ve olgun olmasına vesile olacaktır. Bu tür bir olgunluğa erişmek için İngiliz Dili ile akademik anlamda daha fazla uğraşmak, daha fazla düşünmek, daha fazla okumak, daha fazla dinlemek, daha fazla konuşmak ve daha fazla yazmak gerektiğini biliyorsunuz. Akademik anlamda en azla hiç bir zaman yetinmeyin, her zaman en iyisi için çabalayın, bizler de sizlerin başarılı olması için her türlü akademik, fiziksel ve sosyal ortamı sizlere büyük bir heves, güdü ve inançla sunmak için bütün potansiyel ve gücümüzü kullanalım.Bu vesileyle, bu öğretim yılının bir öncekinden daha üretken ve verimli olmasını temenni eder, deneyimlediğiniz her lahzanın yaşamınızın en güzel ve en sağlıklı anı olmasını dilerim.
Doç Dr. Mustafa Kurt
Bölüm Başkanı

Amaç ve Hedefler
İngilizce öğretmenliği bölümünün görevi, bilimsel araştırmalar önderliğinde, evrensel değerlere sahip, çoğulcu ve eleştirel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan, İngiliz diline, İngilizce öğretmenliği ve dilbilimi alanlarına hakim öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

İngilizce Öğretmenliği bölümü öğretime ve araştırmaya eşdeğer önem veren, uluslararası niteliklerinden dolayı her zaman öncelikle tercih edilen, İngilizce öğretmenliği ve dilbilimi alanlarında söz sahibi bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı amaçlar.

İş Olanakları
İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunları, kamu ve özel sektörde öğretmenlik yapabilmenin yanısıra özellikle turizm ve uluslararası iş alanında yönetici ve çevirmen olarak da rahatlıkla iş bulabilme olanağına sahiptirler.

Bölümün Olanakları
Öğrenciler, öğrenimlerinin ilk yılından son yılına kadar lisanslarını geliştirme, mesleklerini ve bu mesleğin gereklerini en iyi şekilde öğrenmelerini sağlayacak nitelikte hazırlanmış bir eğitim programı sunulmaktadır.

Lisansüstü Programla da desteklenen eğitim programı, öğrencilerin bilgilerini gelecek nesillere en doğru şekilde aktarabilmelerine katkıda bulunabilmek için, gerek kamu ve gerekse özel sektörde sağlanan staj olanaklarıyla da pekiştirilmektedir.

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation