Mimarlık Fakültesi

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Fakülte Kurulu | Etkinlikler | Aday Öğrenciler | Üyelikler

 

Kuruluş
Mimarlık Fakültesi içerisinde “Mimarlık Bölümü” olarak yer almaktadır. Bölüm, Eğitim programı amacına uygun olarak iki aşamada planlanmıştır. İlk aşamada sekiz yarı yıllık Lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Bu programda yer alan bilim ve sanat disiplinleri, mimarlık mesleğini profesyonel olarak yürütebilecek tüm bilgiler kuramsal olarak verilmekte, atölye ve stajlarlada uygulamaları yapılmaktadır. Bu eğitim sonucunda kişiler “Mimar” olarak diploma almaktadırlar. Lisans düzeyinde, çağdaş Yapı sektörünün istediği bina tasarımı Yapabilen konuları yorumlayan ve uygulamayı yönlendirerek yönetebilen meslek adamını yetiştirmeyi amaçlayan bir program uygulanmaktadır. İkinci aşama eğitim programı, Yakın Doğu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü içerisinde Mimarlık Ana Bilim dalı tarafından yürütülmektedir. Enstütü Lisansüstü eğitim veren, uzmanlığa ve akademik çalışmalara zemin hazırlayan bilim ve sanat disiplinlerini içermektedir. Bu program dört yarı yılı kapsayacak şekilde yüksek lisans (master), sekiz yarı yılı kapsayan doktora eğitimine göre planlanmıştır. Lisans üstü program tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak yürütülmektedir.Eğitim çalışmalarını bir “tez”le sonuçlandıran öğrenciler “Yüksek Mimar” ve “Dr. Mimar” ünvanları almaktadırlar. Yüksek Lisans programında, yapı sektöründe belirli konularda uzmanlık isteyen iş gücünü Karşılamak ve ayrıca Akademik eğitimin gereksinim duyduğu bilim ve sanat adamının alt yapısını oluşturmak amaçlanmıştır. Bunun yanında edinilen bilginin insanlık yararına yayınlanmasını sağlamak amaçlar arasında yer almaktadır.

Misyon
Meslek etik değerlere bağlı eğitilmiş, meslek bilgisi ile donatılmış, alanında toplum gereksinimini karşılayan hizmet sektörü için öğretim yapmak ve bilim-sanat alanında araştırma geliştirme olanaklarını sürdürebilmek misyonumuzdur.

Vizyon
Mimarlık ve İç Mimarlık alanında gelenekten kaynaklanarak uluslararası gelişmeleri bilim ve sanat felsefesi süzgecinden geçirerek günceli yakalamak ve onu ileri götürecek çalışmaları organize ederek hayata geçirmektir.

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation