Mimarlık Fakültesi

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Fakülte Kurulu | Etkinlikler | Aday Öğrenciler | Üyelikler

 

Dekanın Mesajı

Değerli öğrenciler, veliler ve Web sayfasına giren herkese merhaba. Ben Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Harun Özer. Hepinizi selâmlarım.

“Mimarlık” meslek ötesi kavramsal olarak yaratıcı, yapıcı, düzenleyici niteliği ile hep sıfat olarak kullanılır. Örneğin modern Türkiye’nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’tür gibi. Bu ulvî meslekte eğitim almak için KKTC’deki üniversiteler arasından bizi seçtiğinizde hiç de pişman olmayacaksınız. Çok geniş ve derinliğine kapsamlı gelişen bilimsel akademik ve fiziksel yapısı ile kampüsümüzü gelin görün ve yaşayın. Bir mimar olarak ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Başkent’e beş dakikalık mesafesi ile KKTC coğrafyasının merkezinde yer alan kampüs, Kuzey Kıbrıs’ı tümü ile yaşamınızdaki kolaylığı sağlamaktadır. Kampüs önceden planlanmış yapay kampüslerden farklı yerleşimdedir. Kurucu Rektörümüz Sayın Dr. Suat Günsel’in önderliğinde akademik merkezden organik bir yapı ile yayılan doğal ve estetik olarak antik gelişim üslûbunun modern örneği niteliğinde gelişen bir fiziki yapıya sahiptir. Bu özelliği ile yaşam çok fonksiyonel ve organiktir. Hiçbir mekânı yadırgamadan ve bilimsel disiplinlerdeki (fakülteler) ayırımı fark etmeden yaşarsınız. Birimler arasında boş zamanları değerlendirecek ve sosyal yaşamı destekleyecek birçok cazip mekân bulunmaktadır.

Fakültemiz üç bölümden oluşmaktadır. Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı. Bölümler ayrı akademik birimler olmalarına rağmen ilk iki yıldaki temel eğitimin entegrasyonu ile disiplinler arası ilişki daha belirginleştirilerek yürütülmektedir. Bu yönü ile fakültemiz öğrencileri kaynaşmasına ve bilgilerini biribirine aktararak katılımcı bir eğitim sistemi uygulanmasına ortam hazırlamaktadır.

Vizyonumuz; bilim ve sanatın gelişimini ve değişimini takip etmek, bu gelişime katkıda bulunmaktır. Bu açıdan dünyada olup bitenleri izleyerek eğitim programlarımızı ve planımızı güncelleştirmekteyiz. Ayrıca eğitimde “Mimarlık, Planlama, Tasarım” temel alanında Avrupa Birliği standartlarına uyum sağlamaktadır.

Misyonumuz; Toplumun gereksinim duyduğu yetişmiş insan gücünü, mimarlık alanında başarılı bir meslek insanı olarak yetiştirmektedir. Öncelikle amacımız mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlık alanında tasarlayıcı, uygulayıcı ve yapıcı bir meslek insanını bu alanda kısa sürede yer kapmasını sağlayacak bilgilerle donatmaktadır. Bu bilgilerle donattığımız öğrencilerimiz profesyonel yaşamlarında akademik alanda öğretim üyesi, meslekleri alanında serbest mimarlık, şantiyelerde management, proje müdürü olarak yetkili konuma yükseldiklerini ve hattâ siyasette de başarılı olduklarını görüyoruz. Meslekî bilgiler yanında ağırlık olarak sosyal yönlerini geliştirmek için programlar uygulamaktayız.

Görsel sanatlar içinde yer alan, mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı eğitim sürecinde çeşitli aktiviteler, sergiler, kentler ve ülkeler arası geziler düzenlemekte ve bu seyahatler yoluyla öğrencilerimizin görgü, bilgi ve kültürlerini geliştirici programlar uygulamış olmaktayız.

Yirmi üç yıllık bilim ve eğitimde yüz yıllık yol kat ettik. Gelişen bu çağdaş bilim ve eğitim kervanına katılın, başarımız sizinle kuvvet bulsun ve beraber devam edelim. Ülkenizde sizin de mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı yapıtlarında imzanız bulunacak biliyoruz.

Saygılarımla

Prof. Harun Özer
Mimarlık Fakültesi Dekanı

Kuruluş
Mimarlık Fakültesi içerisinde “Mimarlık Bölümü” olarak yer almaktadır. Bölüm, Eğitim programı amacına uygun olarak iki aşamada planlanmıştır. İlk aşamada sekiz yarı yıllık Lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Bu programda yer alan bilim ve sanat disiplinleri, mimarlık mesleğini profesyonel olarak yürütebilecek tüm bilgiler kuramsal olarak verilmekte, atölye ve stajlarlada uygulamaları yapılmaktadır. Bu eğitim sonucunda kişiler “Mimar” olarak diploma almaktadırlar. Lisans düzeyinde, çağdaş Yapı sektörünün istediği bina tasarımı Yapabilen konuları yorumlayan ve uygulamayı yönlendirerek yönetebilen meslek adamını yetiştirmeyi amaçlayan bir program uygulanmaktadır. İkinci aşama eğitim programı, Yakın Doğu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü içerisinde Mimarlık Ana Bilim dalı tarafından yürütülmektedir. Enstütü Lisansüstü eğitim veren, uzmanlığa ve akademik çalışmalara zemin hazırlayan bilim ve sanat disiplinlerini içermektedir. Bu program dört yarı yılı kapsayacak şekilde yüksek lisans (master), sekiz yarı yılı kapsayan doktora eğitimine göre planlanmıştır. Lisans üstü program tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak yürütülmektedir.Eğitim çalışmalarını bir “tez”le sonuçlandıran öğrenciler “Yüksek Mimar” ve “Dr. Mimar” ünvanları almaktadırlar. Yüksek Lisans programında, yapı sektöründe belirli konularda uzmanlık isteyen iş gücünü Karşılamak ve ayrıca Akademik eğitimin gereksinim duyduğu bilim ve sanat adamının alt yapısını oluşturmak amaçlanmıştır. Bunun yanında edinilen bilginin insanlık yararına yayınlanmasını sağlamak amaçlar arasında yer almaktadır.

Misyon
Meslek etik değerlere bağlı eğitilmiş, meslek bilgisi ile donatılmış, alanında toplum gereksinimini karşılayan hizmet sektörü için öğretim yapmak ve bilim-sanat alanında araştırma geliştirme olanaklarını sürdürebilmek misyonumuzdur.

Vizyon
Mimarlık ve İç Mimarlık alanında gelenekten kaynaklanarak uluslararası gelişmeleri bilim ve sanat felsefesi süzgecinden geçirerek günceli yakalamak ve onu ileri götürecek çalışmaları organize ederek hayata geçirmektir.

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation